Högst servcie nivå till alltid lågt pris

Mus/Råttfälla

Effektiva mus och råttfällor i högst kvalité. Tips är att komplettera med någon musskrämma så de inte etablerar sig där ni har problem.

( Lite vetenskap om möss och råttor, en råtta eller mus kan på 1 år ge upphov till nästan 4-600 st nya råttor eller möss. En råtta kan hoppa nästan

en meter utan ansats. Möss och råttor kan gå lodrätt upp på en husfasad, rör osv. En råtta behöver ett 20 mm hål för att komma in och en mus under 10 mm. En musstörare gör så att de inte etablerar sig i ert boende.

Fakta om råttor.....

Brunråttan kan få upp till 22 ungar. Nyfödda råttor är nakna och blinda men de utvecklas fort. Efter två till tre veckor slutar modern med digivning. Ungarna blir efter två till tre månader könsmogna. Räkna då ut själv hur många råttor det kan bli ert hus om de etablerar sig.....

Förebygg idag genom att köpa en eller flera musskrämmor, fällor osv

Svartråttan och brunråttan är de skadedjur i släktet som förekommer i de flesta delar av världen. De ödelägger grödor och redskap, skadar hus och infrastruktur, och sprider sjukdomar till människor och husdjur. En eller flera sätt finns att ta dessa skadedjuren. Råttfälla, musfälla eller någon sorts av musstörare, råttstörare. Finns även andra sorts produkter mot skadedjur här på hemsidan.