Prishöjning på musprodukterna i December, passa på nu

Erbj 27-28/11. Muskrämmor 1 st 90 kvm +2 st 230 kvm +1 st 370 kvm+ 2 muslådor

1 290 kr

BIGPACK. Muskrämmor 1 st 90 kvm +2 st 230 kvm +1 st 370 kvm+ 2 musslådor med en fälla per muslåda med bete. Detta är det mest galnaste bigpack med över 67 % nedsatt pris. Begränsat antal så passa på nu.

Mer info om respektive produkt finns på här på min hemsida men i korta drag är det 2 st godkända muslådor med fälla i och syntetiskt bete som håller upp till 3 månader och sen då 

1 st 90 kvm musskrämma

2 st 230 kvm musskrämma

1 st 370 kvm musskrämma