Obs fraktfritt över 400 kr, musskrämmor skickas samma dag

Instruktionsfilmer och info om produkterna

Angående musskrämmorna.

Många har frågat efter svensk bruksanvisning på musskrämmorna. Det finns tyvärr bara på Danska, men här följer en liten enkel beskrivning avs 370 m2 musskrämma.. 230 kvm är i princip sak de samma fast den har inte läge F. Den lilla som avser 90 kvm går endast med ljudvåg och har därför inga inställningar.

A = elektromagnetiskt fält som bildas runt elledningar. Stör möss och råttor (stör bara djur som finns i väggarna, stör inga husdjur)
B = elektromagnetiskt fält som bildas runt elledningar. Stör insekter och "småkryp" (stör bara djur som finns i väggarna, stör inga husdjur)

C = det högfrekventa ljudet som är bäst mot möss och råttor (stör normalt inte hund, katt, fåglar eller reptiler, men KAN störa husdjur som är gnagare)
D = det högfrekventa ljudet som är bäst mot småkryp (stör normalt inga husdjur)
E = På modell 230 kvm är det högfrekventa ljudet avstängt men har ni modell 370 kvm så växlar den mellan läge c och e.
F = det högfrekventa ljudet är avstängt på modell 370 kvm (Pet safe: används bl a om man har husdjur som är gnagare, t ex hamster, marsvin, kaniner etc....)

GRÖN lampa som lyser växelvis i intervaller: Avser det elektromagnetiska fält som bildas runt elledningarna i VÄGGARNA (indikerar att det fungerar)
OBS! Kvadratmeterangivelserna avser den elektromagnetiska funktionen och avser antalet kvadratmeter väggar och tak där elen finns (avser alltså INTE golvytan i huset).

BLÅ blinkande ljus: Avser det högfrekventa ljudet, som ENBART sprids i DET rum den sitter i (max 90 m2).
OBS! Ljudet går inte genom väggar, skåpsluckor, möbler m m!

"Upp till 93 m2" (One room): Har endast EN funktion och INGA inställningar (komplement till de två större).
Stör ej hund och katt utan endast gnagare (i det rum där den sitter):
ULTRALJUDSFUNKTION: olika intervaller som sprids i 1 st utrymme UPP TILL 93 kvm,
OBS! Ultraljudsvågorna går INTE genom väggar eller möbler,
så placera skrämman i det rum där man oftast har besök av möss (t ex kök)

"Upp till 230 m2" (small house): Har DUBBLA funktioner och två knappar för inställningar.
Stör ej hund och katt mm. utan endast gnagare i det rum där den sitter i (ultraljudet kan även stängas av)
1. ELEKTROMAGNETISK FUNKTION (grön lampa): skapar ett elektromagnetiskt fält och använder
de elektriska kablarna för att sända signaler, i väggar och takutrymmen. Dessa uppfattas
som obehagliga för gnagarna vilket gör att de inte trivs, och stör deras normala beteende.
Bra om man vill undvika söndergnagda elledningar! (kompletteras ofta med någon 93 m2)
2. ULTRALJUDSFUNKTION (blå lampa): Denna skrämma inkluderar även samma funktion som i
musskrämma "93 m2", d v s ULTRALJUD som sprids i 1 st utrymme upp till 93 m2 med olika intervall
OBS! Ultraljudsvågorna går INTE genom väggar eller möbler,
så placera skrämman i det utrymme där man oftast har besök av möss (t ex kök)

"Upp till 370 m2" (large house): Har DUBBLA funktioner och två knappar för inställningar.
Stör ej hund och katt mm. utan endast gnagare i det rum där den sitter i (ultraljudet kan även stängas av)
1. ELEKTROMAGNETISK FUNKTION (grön lampa): skapar ett elektromagnetiskt fält och använder
de elektriska kablarna för att sända signaler, i väggar och takutrymmen. Dessa uppfattas
som obehagliga för gnagarna vilket gör att de inte trivs, och stör deras normala beteende.
Bra om man vill undvika söndergnagda elledningar! (kompletteras ofta med någon 93 m2)
2. ULTRALJUDSFUNKTION (blå lampa): Denna skrämma inkluderar även samma funktion som i
musskrämma "93 m2", d v s ULTRALJUD som sprids i 1 st utrymme upp till 93 m2 med olika intervall
OBS! Ultraljudsvågorna går INTE genom väggar eller möbler,
så placera skrämman i det utrymme där man oftast har besök av möss (t ex kök)

ALLSKRÄMMA: Har man utrymmen där man inte har el (eller där det är risk för fukt eller minusgrader) kan man sätta en batteridriven "Allskrämma" (som enbart har högfrekvent ljud) och välja inställningen för det minsta djuren såsom mus och råtta


ÖVRIGT: Musskrämman Påverkar inte barn eller gravida.Instruktion angående draken

https://www.youtube.com/watch?v=MpRcFF5PP84&t=3s

Instruktion angående musskrämmorna

https://www.youtube.com/watch?v=AlgY-eR_ipI

Instruktion angående fågelskrämmorna

https://www.youtube.com/watch?v=w9lMAOtNgAo

Instruktion angående fågelpiggar

https://www.youtube.com/watch?v=Yw-n2xYVJYU

Instruktion angående Markväv

https://www.youtube.com/watch?v=X88-RlpAcGk

Instruktion angående fågelnät

https://www.youtube.com/watch?v=pX5h2-Gy_rY

Fågelskrämma med aluminium topp

https://www.youtube.com/watch?v=IWFik2J--EU

Fågelskrämma med ljud 

https://www.youtube.com/watch?v=K0rzgahRIew