Obs fraktfritt över 400 kr, musskrämmor skickas samma dag

Gnagskyddsnät i 55, 80 eller 105 cm längder39 kr

Gnagskyddsnät

Gnagskyddsnätet skyddar träd och plantor från vilt och gnagare. På ett enkelt sätt klär ni in trädet med gnagskyddsnätet och på ett effektivt sätt skyddar ni det mot rådjur och andra skadedjur. Nätet utvidgar sig med trädet och lått den själv göra jobbet.

Nätet träs enkelt över stammen och formar sig följsamt efterhand som trädet växer. Kan klippas till önskad längd. Maskorna i nätet ger ljusinsläpp som gynnar tillväxten samt ger bra luftcirkulation så ingen kondens eller mögel uppstår

55, 80 eller 105 cm längder med omkrets på 11 cm.