Allt i lager för omgående leverans till lågt pris

BirdXpeller Pro Fågelskrämma OBS! Version 1. Spara 42 %

4 900 kr

BirdXpeller Pro Fågelskrämma. Spara 42 %. I lager

ORDINARIE PRIS 8500 KR.

OBS! Detta är version 1 (stör mest: Duvor, måsar, starar och sparvar)

(PS. Det går även att beställa version 2 mest stör "svartfågel)

Denna proffsprodukt är en storsäljare och stressar de flesta Nordiska fåglarna med inriktning mot duvor, fiskmåsar, sparvar och starar (men stör även svartfåglar).

Största missuppfattningen med dessa ljudskrämmor är att de kommer störa en och omgivningen. Men många gånger tänker

man inte ens på att den är där för ljudet är reglerbart och man kan välja olika läten. Många av våra installationer under dessa

åren vi sålt de är mest effektiva när vi har olika cykler och lite lägre ljud.

Art nr :6004

BirdXpeller Pro vattenskyddad Fågelskrämma. Går på 230 volt eller sätt den till ett batteri på 12v

• Ljud spelas i några sekunder varje cykel. Cykellängd kan justeras.
• Välj mellan 8 naturliga fågel ljud inklusive rovdjur för att skrämma bort fåglarna
• Anpassa genom att välja frekvens, volym, riktning och driftstimmar
• Väderbeständig
• Inte skadlig. BirdXPeller PRO använder endast naturliga ljud för att jaga bort fåglarna, så det skadar inte dem.

 
Täcker upp till ett tunnland med sin högtalare
 Avlägsnar skadedjur utan fällor, kemikalier eller gifter
 Spara pengar på rengöring och reparation av fastigheter

Avger en mängd naturligt inspelade nödsamtal och rovdjur som förvirrar, skrämmer och disorienterar skadedjur.

Mått

22 x 15 x 11 cm

  Broadcasts Bird Distress Calls and Predator Cries

  Covers up to One Acre

  Deters Pest Birds with No Traps, Chemicals, or Poisons 

  Saves Money on Costly Clean-Up and Repair

Experience Bird-X’s #1 BEST-SELLING sonic bird deterrent! TheBirdXPeller® PRO gets rid of birds by emitting a variety of naturally recorded distress calls and predator cries that confuse, frighten, and disorient pest birds.

• Sounds play for a few seconds each cycle. Cycle length may be adjusted.
• Choose from any or all of 8 natural bird sounds including predator calls to help scare all birds away
• Customize by selecting frequency, volume, direction, and hours of operation
• Weatherproof
• Harmless. BirdXPeller PRO uses natural sounds to chase away the birds, so it doesn't harm them.


https://bird-x.com/wp-content/uploads/BirdXPeller-Pro-1-Instructions.pdf