Prishöjning på musprodukterna i December, passa på nu