Obs fraktfritt över 400 kr, musskrämmor skickas samma dag

Mullvad/Sorkfälla

Mullvad är ett speciellt kapitel att ha problem med men här gäller tålamod. Sätt ut många mullvadsfällor och när man 

har tagit en mullvad låt den ligga i gången så de andra känner lukten av den andra mullvaden. När man sätter ut en 

mullvadsfälla så rengör man produkten först sen använder man luktfria handskar och ner i gången med mullvadsfällan.

Täck över med naturmaterial och se till så inga hundar, barn osv kan "råka" röra den av misstag. Vi har de bästa fällorna.