Obs fraktfritt över 400 kr, musskrämmor skickas samma dag

Ogräsduk terminator i olika bredder462.23 USD

Ogräsduk terminator. För omgående leverans från vårt lager har vi 1,6 x100m, 2,40x100m och 4,80x100m i 120g/m²

Ogräsduken Terminator är ett effektivt sätt att bekämpa ogräs men ser ändå till att vatten, luft och gödning tränger igenom på ett optimalt sätt. Den bruna färgen på duken drar till sig solljuset och därmed får man en högre temperatur i jorden. Duken är UV skyddad så inget täckmaterial behövs. Om man täcker duken ökar livslängden ytterligare. Största skillnaden mellan denna och markväven som vi säljer mest av att denna är inte vävd och släpper igenom vatten bättre.

Alla priser är fraktfritt.

Fördelar med ogräsduk:

  • Problemen med ogräs upphör eller blir obetydliga. Dukarnas färg och konstruktion gör att ogräset dör och deras frö sätter inte i gång att gro. Detta medför tidsmässiga samt ekonomiska vinster i form av mindre skötsel för att hålla ogräset i schack.
  • Man erhåller en bättre tillväxtmiljö för sina växter. Den mörka duken drar till sig solljus vilket påverkar jordtemperaturen positivt. Vatten och näringsämnen går direkt till växterna. De behöver inte konkurrera med ogräset. Vilket även medför mindre bevattningstillfällen.
  • Dukens förväntade livslängd ca 2 år vid otäckta förhållanden. Vid täckning av markduken ökar livslängden markant.