Högst servcie nivå till alltid lågt pris, just nu mängdrabatt på musskrämmorna

Solpaneler omvandlar solljus till el till bird x produkterna

3 900 kr

Solpaneler omvandlar solljus till el till bird x produkterna

Effekt: 5 watt

Wire i följd leder el till batterier

Elektricitet används då direkt från batterier, till strömförsörjning likström (likström) som din repeller från Bird-X

Laddar 12V DC-batterier

* Du köper mycket 12V-batteri för att kunna använda solpanelen. Panelen kan endast ladda batteriet - det kan inte direkt strömma den elektroniska enheten. Ett djupt cykel batteri av marintyp rekommenderas. Köp batterier lokalt.


  • Solar power panels convert sunlight into electricity
  • Power: 5 Watts
  • Wire sequentially conducts the electricity to batteries
  • Electricity is then used directly from batteries, to power DC (direct current) appliances like your repeller from Bird-X
  • Charges 12v DC batteries

*You much purchase a 12v battery in order to utilize the solar panel.  The panel can only charge the battery – it cannot power the electronic device directly.  A deep cycle, marine type battery is recommended.  Purchase batteries locally.


  • Dimensions: 11” x 7.5” x 0.625” / Weight: 1.45
  • Box dimensions: 14? x 12? x 2.25? / Shipping Weight: 5 lbs
  • Rated Power: 5 watts
  • Current: 0.29 amps
  • Charges: 12v DC batteries